Διασκορπιστής μυρωδιάς μεγάλης περιοχής

μεγάλος διασκορπιστής δωματίων, διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου για το μεγάλο διάστημα, διασκορπιστής πετρελαίου για το μεγάλο δωμάτιο.