Διασκορπιστής μυρωδιάς μπαταριών

με μπαταρίες διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου, χρησιμοποιημένο μπαταρία αναψυκτικό αέρα, χρησιμοποιημένος μπαταρία διασκορπιστής μυρωδιάς.