εμπορικός διασκορπιστής αρώματος

εμπορικός διανομέας αρώματος, εμπορική μηχανή αέρα μυρωδιάς, Εμπορικός διασκορπιστής μυρωδιάς.