Υγραντής αέρα αρώματος

Scented διασκορπιστής πετρελαίου, aromatherapy υγραντής διασκορπιστών, υγραντής διασκορπιστών ουσιαστικού πετρελαίου.