Ηλεκτρικός διασκορπιστής αρώματος δωματίων

ηλεκτρικός διασκορπιστής εγχώριου αρώματος, ηλεκτρικός διασκορπιστής μυρωδιάς, ηλεκτρικός διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου.